Kategória

Ochrana osobných údajov

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že zaslaním osobných údajov spoločnosti M.A.K.Y. spol. s r.o. dávate súhlas s ich spracovaním za účelom, za ktorým boli uvedené osobné údaje poskytnuté (registrácia, spracovanie objednávky).

REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 201412105

Všetky osobné údaje slúžia výhradne pre požadované účely a nie sú poskytované tretím osobám. Údaje o Vašej osobe sú chránené firemným databázovým systémom, v ktorom sú uschované na dobu neurčitú.

Spoločnosť M.A.K.Y. spol. s r.o. zhromažďuje o užívateľoch nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, korešpondenčná adresa, názov firmy, IČO a IČ DPH.

Užívateľ môže tieto údaje kedykoľvek meniť po prihlásení k svojmu kontu v časti „Môj účet“.

V prípade nesúhlasu s evidovaním Vašich údajov a na základe predchádzajúcej žiadosti, budú tieto dáta z databázy obratom vymazané. Túto žiadosť je možné poslať písomne na adresu uvedenú v kontaktoch alebo zaslaním e-mailu na maky@makyzeleziarstvo.sk.

Predajcovia tretích strán, vrátane Google zobrazujú naše reklamy na internete.
Predajcovia tretích strán, vrátane Google, používajú cookies na zobrazovanie reklám, na základe predchádzajúcich návštev užívateľa našich webových stránok.
Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookies firmou Google ak návštívia Google Advertising opt-out stránku.